Menu
Obec Petrovice I
Petrovice IHološiny, Michalovice, Senetín, Újezdec

Program rozvoje obce 2022-2029

Program rozvoje obce 2022-2029

Program rozvoje obce schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění zastupitelstvo obce Petrovice I. Datum schválení: 30.11.2022, Číslo usnesení: 38.

Text usnesení: Zastupitelstvo obce Petrovice I schvaluje Program rozvoje obce 2022-2029 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu č. 1 a ukládá místostarostce obce zajistit úpravu znění Programu rozvoje obce o schválené pozměňovací návrhy do 31.12.2022.

 

Partneři, svazky, projekty