Menu
Obec Petrovice I
Petrovice IHološiny, Michalovice, Senetín, Újezdec

Poplatky v obci Petrovice I. v roce 2022

Poplatky v obci Petrovice I. v roce 2022

Informace o výběrů poplatků za komunální odpad z domácností, za psa, vodné a stočné.

Poplatky obyvatel v roce 2022

 • Žádáme poplatníky, aby upřednostnili platby převodem na bankovní účet Obce Petrovice I. se zadáním variabilního symbolu účetního dokladu.  
  (Kontakty na poplatníky můžete zasílat emailem adresu ucetni.petrovice1@seznam.cz spolu s informací o čísle popisném vaší nemovitosti a počtu chovaných psů)     
 • Poplatky budou vybírány v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu Petrovice I. od 24. 1. 2022 každé pondělí a středu. 

        

Roční poplatek za svoz komunálního odpadu z domácností 2022

 • V roce 2022 nebude vybírán Obecním úřadem obce Petrovice I. od obyvatel a vlastníků nemovitostí poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro tento rok.

Dle vyjádření Ministerstva vnitra s odkazem na výklad příslušného zákona nelze v letošním roce vybírat poplatek za svoz komunálního odpadu dle zastupitelstvem schválené obecně vyhlášky č. 1/2022, která nabyla účinnosti 30. března 2022. Dle zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. je poplatkovým obdobím celý kalendářní rok a potřebné vyhlášky musí nabývat účinnosti k 1. lednu toho daného roku, aby se daly na jejich základě roční poplatky vybírat. Zároveň zastupitelstvo obce nemohlo dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a §90 vzhledem k poklesu počtu zastupitelů pod pět přijímat žádné nové závazné vyhlášky již od podzimu 2020, což bylo až nyní napraveno mimořádnými volbami 8. ledna tohoto roku, kdy je zastupitelstvo již konečně usnášeníschopné v plném rozsahu. Dle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a v souvislosti sním přijatých další nařízení nelze k vybírání poplatku za odpady použít starou obecní vyhlášku č. 1/2019, tak jako v loňském roce.        

 

Roční poplatek za psa 2022 – splatnost do 31. 3. 2022

 • za prvního psa 50,- Kč, za druhého a každého dalšího 100,- Kč
 • za prvního psa 30,- Kč, za druhého a každého dalšího 60,- Kč

(pokud je držitel poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu)

 

Vodné 2022 – domácnosti a firmy napojené na vodovod

 • Účtováno dle stavu vodoměru 30,- Kč za 1 m3 bez DPH (DPH 10%)
 • Odběratelé hradí vodné čtvrtletně (termíny vystavení vyúčtování jsou od:  18.4. 2022,   18.7. 2022, 17. 10. 2022 a 23. 1. 2023)

 

Stočné 2022 – domácnosti a firmy napojené na splaškovou kanalizaci

 • Účtováno paušálně dle počtu osob 9,- Kč za 1 m3 bez DPH (DPH 10%)
 • Odběratelé hradí pololetně Petrovice I. (termíny vystavení vyúčtování od:  24. 1. 2022,    18. 7. 2022 a 23. 1. 2023)
Datum vložení: 13. 1. 2022 10:06
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2022 10:09

Život v obci

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Partneři, svazky, projekty